Občina uspešno nadaljuje postopke za pridobitev zemljišč za protipoplavne ureditve ob Grosupeljščici

20. 4. 2023 391