Obnovljen odsek ceste od novega krožišča pri Bambiču do železniške proge, dela se nadaljujejo proti Velikemu Mlačevemu

10. 11. 2022 500