Župan dr. Peter Verlič skupaj z otroki iz vrtca Kobacaj iz Sončnih dvorov do občinske hiše po novi povezovalni poti

28. 7. 2022 462