V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 na seji vlade uvrščena nadzidava DSO Grosuplje

12. 5. 2022 382