Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak si je ogledal zaključevanje del na zadrževalniku Veliki potok

2. 4. 2022 524