V Javnem komunalnem podjetju Grosuplje smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje odpadkov do leta 2035

11. 3. 2022 297