Brezplačna Wi-Fi omrežja »WiFi4EU« na 11 lokacijah v občini Grosuplje

3. 2. 2022 520