JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v letu 2022

2. 2. 2022 472
02.02.2022
Javni razpisi in javni natečaji
25.02.2022 do 13:00
19.000,00 EUR
430-0015/2022
25.01.2022
Martina Cingerle, univ. dipl. ing. zoot.
01-7888-778