SKLEP o načinu oglaševanja na območju občine Grosuplje za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G)

16. 6. 2021 356