Dela za izgradnjo zadrževalnika Veliki potok so se že pričela

30. 7. 2020 Jana R. (Urad za splošne zadeve) 640