Obvestilo o fazni popolni zapori Taborske ceste

17. 6. 2020 414