9. seja Občinskega sveta

494
Seja je potekala dne 04.03.2020 ob 16.30