Srečanje za vse starejše, bolne, invalidne in osamljene krajane na Polici

Klavdija M. (Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti ) 419