Končno poročilo o opravljenem nadzoru-izvedba javnega naročila parkomati