1. redna (konstitutivna) seja sveta Krajevne skupnosti Mlačevo (18. 12. 2018)

19. 12. 2018 820