Župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar sta se srečala s predsednico Danijelo Pirman in ostalimi člani Sveta Krajevne skupnosti Žalna

13. 9. 2018 1216