Župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar na ogledu krajevne skupnosti Ilova Gora

10. 5. 2018 1753