Preplastitev ceste v Mali Stari vasi

28. 10. 2011 19