Župan dr. Peter Verlič in v.d. direktor občinske uprave Dušan Hočevar obiskala vojašnico v Grosupljem

18. 6. 2012 35