Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvajal testne meritve hitrosti

11. 7. 2012 10