Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 3. sklop

23. 10. 2013 1024