Obnova glavnega oltarja v cerkvi v Mali Stari vasi

25. 11. 2013 26