Podpis koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema v občini Grosuplje

10. 11. 2017 2584