Nahajate se:
Domov E-občina Vloge in obrazci

Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišča za gradnjo stavb - 139. člen ZUUJFO, URL 40/12 s spremembami in dopolnitvami

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE