Rastlinska odeja Radenskega polja je zelo pestra. Najvrednejši življenjski prostori so mokrotni travniki, ki omogočajo preživetje številnim ogroženim rastlinam, kot sta močvirska kukavica in močvirski svišč. Zaradi vrednih življenjskih prostorov in ogroženih vrst je Radensko polje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 11. april 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 24. aprila.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

 

cista krka

ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV - POMLAD 2017

Javno komunalno podjetje Grosuplje obvešča občane občine Grosuplje, da bo v spomladanskem času odvažalo nevarne odpadke iz gospodinjstev po naslednjem vrstnem redu:

  DATUM NASELJE ZBIRNO MESTO ČAS ZBIRANJA
torek 14. 3. 2017 Mala Ilova Gora pri igrišču pred vasjo 14.30 - 15.00
torek 14. 3. 2017 Račna parkirišče za kulturnim domom 15.30 - 16.00
torek 14. 3. 2017 Veliko Mlačevo parkirišče pred gasilskim domom 16.30 - 17.00
torek 14. 3. 2017 Polica parkirišče pred družbenim domom 17.30 - 18.30
sreda 15. 3. 2017 Škocjan parkirišče pri družbenem domu 14.30 - 15.00
sreda 15. 3. 2017 Mala vas pri Grosupljem parkirišče za družbenim domom 15.30 - 16.30
sreda 15. 3. 2017 Spodnja Slivnica parkirišče pred kulturnim domom 17.00 - 17.30
sreda 15. 3. 2017 Žalna parkirišče pred trgovino 18.00 - 18.30
četrtek 16. 3. 2017 Šmarje - Sap parkirišče pri gasilskem domu 15.00 - 16.00
četrtek 16. 3. 2017 Sončni dvori pred kotlovnico 16.30 - 17.00
četrtek 16. 3. 2017 Grosuplje parkirišče pri sodišču 17.30 - 18.30

Med nevarne odpadke spadajo topila, kisline, barve, laki, olje in maščobe, detergenti, zdravila, baterije, akumulatorji, fluorescentne cevi in drugi živosrebrni odpadki, prazne tlačne posode, fotokemikalije, pesticidi, embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi in podobno.

Javno komunalno podjetje Grosuplje

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.