Kopanj je eden najlepših osamelcev na Slovenskem, njegova zanimivost pa je tudi studenček, ki izvira 10 m nad nivojem kraškega polja. Studenček ima stalno vodo, ki ne presahne niti v največji suši. V ljudskem izročilu mu pripisujejo čudodelne učinke za zdravje oči. Zavetnica studenčka je lurška Mati božja, katere kip se nahaja v majhni kapelici nad njim.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 11. april 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 24. aprila.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

 

cista krka

Namere o ustanovitvi služnosti

Datum objave: 21. 3. 2017

Številka: 478 – 0049/2017

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Grosuplje objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na:

  • zemljiščih parcelni št. 2063 in 2024/9 (nova 2024/14), obe k.o. 1785-Sela, in sicer za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega voda,
  • zemljišču parcelna št. 1021/3, k.o. 1784-Stranska vas, in sicer za gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskega kabla,

vse v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin parcelni št. 504/3 in 504/8, obe k.o. 1784-Stranska vas.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo.

 

 

Datum objave: 20. 3. 2017

Številka: 478 – 0047/2017

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Grosuplje objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parcelna št. 961, k.o. 1782-Stara vas, in sicer za gradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka, vse v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parcelna št. 918/2, k.o. 1782-Stara vas.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo.

 

 

Datum objave: 20. 3. 2017

Številka: 478 – 0024/2017

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Grosuplje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parcelna št. 1299/5, k.o. 1783-Grosuplje – naselje, in sicer za gradnjo, vzdrževanje in obnavljanje objekta telefonskega priključka, vse v korist služnostnega upravičenca z imenom: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja objekta.

 

 

Datum objave: 20. 3. 2017

Številka: 478 – 0024/2017

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Grosuplje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na zemljišču parcelna št. 1299/5, k.o. 1783-Grosuplje – naselje, in sicer za gradnjo, vzdrževanje in obnavljanje objekta zemeljskega nizkonapetostnega elektro priključka, vse v korist služnostnega upravičenca z imenom: Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja objekta.

 

 

Datum objave: 10. 3. 2017

Številka: 478 – 0156/2016

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Grosuplje objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljiščih parcelni št. 1378 in 2228, obe k.o. 1783-Grosuplje – naselje, in sicer za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega priključka, vse v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parcelna št. 1968/1, k.o. 1783-Grosuplje – naselje.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.