Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 9. maj 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 22. maja.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

 

cista krka

Namere o ustanovitvi služnosti

Datum objave: 24. 5. 2017

Številka: 478 – 0071/2017

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Grosuplje objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parcelna št. 1297/1, k.o. 1783-Grosuplje – naselje, in sicer za dostop (hojo in vožnjo), vse v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parcelna št. 1299/3, k.o. 1783-Grosuplje – naselje.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo.

 

 

Datum objave: 24. 5. 2017

Številka: 478 – 0042/2017

Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Grosuplje objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na:
• zemljišču parcelna št. 2029/13, k.o. 1785-Sela, in sicer za priključitev meteorne in fekalne kanalizacije v obstoječa jaška, ki sta le deloma na tem zemljišču;
• zemljišču parcelna št. 2028/12, k.o. 1785-Sela, in sicer za gradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka;
vse v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin parcelni št. 181/2 in 183/2, obe k.o. 1785-Sela.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.