Tabor Cerovo je bil zgrajen konec 15. stoletja na razgledni vzpetini. Obzidje okoli cerkvice sv. Nikolaja so zgradili okoliški kmetje, da bi se zavarovali pred turškimi vpadi na slovensko ozemlje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 7. julij 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. julija.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Prostorski dokumenti

URAD ZA PROSTOR - PROSTORSKI AKTI:

 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - VELJAVNI:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN 2 OBČINE GROSUPLJE - NOVA PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

 

JAVNA RAZGRNITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE GROSUPLJE 1

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE GROSUPLJE (SD OPN 1)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje

 

Obrazložitve k Sklepom o širitvi območja stavbnih zemljišč, v skladu z 29. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12.

 

PROSTORSKO IZVEDBENI NAČRTI - VELJAVNI:

(LN - lokacijski načrt, OLN - občinski lokacijski načrt, ZN - zazidalni načrt, URN - ureditveni načrt, OPPN - občinski podrobni prostorski načrt):

 

PROSTORSKO IZVEDBENI NAČRTI V POSTOPKU IN JAVNE RAZGRNITVE:

SKLEPI O ZAČETKU POSTOPKA

ZAČASNI UKREPI ZA ZAVAROVANJE UREJANJA PROSTORA:

 

* Stran se še dopolnjuje; informacije o ostalih veljavnih prostorskih aktih pridobite na Uradu za prostor Občine Grosuplje.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.