Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 9. maj 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 22. maja.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

 

cista krka

Prostorski dokumenti

Urad za prostor – veljavni prostorski akti:

 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE GROSUPLJE (SD OPN 1)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN 2 OBČINE GROSUPLJE - NOVA PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

JAVNA RAZGRNITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE GROSUPLJE 1

 

Obrazložitve k Sklepom o širitvi območja stavbnih zemljišč, v skladu z 29. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12.

 

UVELJAVLJENI PROSTORSKO IZVEDBENI NAČRTI:

(LN - lokacijski načrt, OLN - občinski lokaciojski načrt, ZN - zazidalni načrt, URN - ureditveni načrt, OPPN - občinski podrobni prostorski načrt):

 

PROSTORKO IZVEDBENI NAČRTI V POSTOPKU IN JAVNE RAZGRNITVE:

 

ZAČASNI UKREPI ZA ZAVAROVANJE UREJANJA PROSTORA:

 

* Stran se še dopolnjuje; informacije o ostalih veljavnih prostorskih aktih pridobite na Uradu za prostor Občine Grosuplje.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.