Tabor Cerovo je bil zgrajen konec 15. stoletja na razgledni vzpetini. Obzidje okoli cerkvice sv. Nikolaja so zgradili okoliški kmetje, da bi se zavarovali pred turškimi vpadi na slovensko ozemlje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 9. maj 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 22. maja.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

 

cista krka

Prostorski dokumenti

Urad za prostor – veljavni prostorski akti:

 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE GROSUPLJE (SD OPN 1)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN 2 OBČINE GROSUPLJE - NOVA PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

JAVNA RAZGRNITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE GROSUPLJE 1

 

Obrazložitve k Sklepom o širitvi območja stavbnih zemljišč, v skladu z 29. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12.

 

UVELJAVLJENI PROSTORSKO IZVEDBENI NAČRTI:

(LN - lokacijski načrt, OLN - občinski lokaciojski načrt, ZN - zazidalni načrt, URN - ureditveni načrt, OPPN - občinski podrobni prostorski načrt):

 

PROSTORKO IZVEDBENI NAČRTI V POSTOPKU IN JAVNE RAZGRNITVE:

 

ZAČASNI UKREPI ZA ZAVAROVANJE UREJANJA PROSTORA:

 

* Stran se še dopolnjuje; informacije o ostalih veljavnih prostorskih aktih pridobite na Uradu za prostor Občine Grosuplje.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.