Kopanj je eden najlepših osamelcev na Slovenskem, njegova zanimivost pa je tudi studenček, ki izvira 10 m nad nivojem kraškega polja. Studenček ima stalno vodo, ki ne presahne niti v največji suši. V ljudskem izročilu mu pripisujejo čudodelne učinke za zdravje oči. Zavetnica studenčka je lurška Mati božja, katere kip se nahaja v majhni kapelici nad njim.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 7. julij 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. julija.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Po zaključenem čiščenju vodotoka Mali breg se nadaljuje še čiščenje vodotoka Grosupeljščica

Občina Grosuplje in Direkcija RS za vode sta se dogovorili, da se v program rednih vzdrževalnih del direkcije za leto 2016 vključi tudi vodotok Mali breg, ki teče mimo vasi Cikava, mimo vasi Sela in se dolvodno priključi vodotoku Bičje, in vodotok Grosupeljščica, od mostu z železniško progo Lj – NM do Mlačevega.

gallery1 gallery1 gallery1

Vzdrževalna dela na vodotoku Mali breg od mostu regionalne ceste Cikava – Šmarje – Sap dolvodno v dolžini cca 800 m so bila izvedena že v novembru lani. Po izvedbi del na Malem bregu pa so se v drugi polovici decembra pričela izvajati tudi ureditvena dela na vodotoku Grosupeljščica, ki se bodo nadaljevala še v januarju. Ureditvena dela na Grosupeljščici potekajo od domačije Kolenc dolvodno do mostu z regionalno cesto Ljubljana – Mlačevo v skupni dolžini cca 1 km.

gallery1 gallery1 gallery1

Dela obsegajo odstranitev zarasti ter izkop materiala z leve brežine, ki se ga odlaga in razplanira na bregu. V sklopu del se je z namenom povečanja pretočnosti struge očistil tudi iztok dveh betonskih cevi pod cesto za Malo Mlačevo, s čimer se je izboljšalo prevajanje mostu. Ta namreč visokih voda ni prevajal v zadostni količini, kar je še dodatno povzročalo zastajanje vode in poplavljanje zemljišč gorvodno.

Z ureditvenimi deli se je povečala pretočnost obeh vodotokov, s tem pa tudi poplavna varnost.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.