Primož Trubar se je rodil leta 1508 v Rašici pri Velikih Laščah in bil istega leta krščen v cerkvi sv. Kancijana v Škocjanu. Trubar je izdal prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem. Danes je upodobljen na kovancu za 1 evro.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 11. april 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 24. aprila.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

 

cista krka

Namere o oddaji v najem

Datum objave: 17. 3. 2017

Številka: 3510-0008/2017-6

Skladno z 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15), na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in v povezavi s 7. členom Odloka o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnin v lasti Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 29/16), Občina Grosuplje objavlja namero o oddaji v uporabo dela stavbe z identifikacijo 1789-747-1, ki stoji na parceli 825/5, k.o. 1789 – Ponova vas. Nepremičnina se oddaja v najem za določen čas.

Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek oddaje nepremičnine v najem, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.