Kopanj je eden najlepših osamelcev na Slovenskem, njegova zanimivost pa je tudi studenček, ki izvira 10 m nad nivojem kraškega polja. Studenček ima stalno vodo, ki ne presahne niti v največji suši. V ljudskem izročilu mu pripisujejo čudodelne učinke za zdravje oči. Zavetnica studenčka je lurška Mati božja, katere kip se nahaja v majhni kapelici nad njim.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 7. julij 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. julija.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 21. 7. 2017

Številka: 478-0153/2016

Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012,  24/2013 in 10/2014) Občina Grosuplje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino parcelna številka 1641/4, k.o. 1783 Grosuplje-naselje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Grosuplje. V primeru ponudb večih zainteresiranih  oseb bo s ponudniki izvedeno še pogajanje o ceni.

Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

 

 

Datum objave: 21. 7. 2017

Številka: 478-0152/2016

Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012,  24/2013 in 10/2014) Občina Grosuplje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino parcelna številka 1641/3, k.o. 1783 Grosuplje-naselje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Grosuplje. V primeru ponudb večih zainteresiranih  oseb bo s ponudniki izvedeno še pogajanje o ceni.

Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

 

 

Datum objave: 21. 7. 2017

Številka: 478-0144/2016

Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012,  24/2013 in 10/2014) Občina Grosuplje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino parcelna številka 1641/2, k.o. 1783 Grosuplje-naselje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Grosuplje. V primeru ponudb večih zainteresiranih oseb bo s ponudniki izvedeno še pogajanje o ceni.

Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

 

 

Datum objave: 21. 7. 2017

Številka: 478-0151/2016

Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Grosuplje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnino parcelna številka 1641/1, k.o. 1783 Grosuplje-naselje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Grosuplje. V primeru ponudb večih zainteresiranih oseb bo s ponudniki izvedeno še pogajanje o ceni.

Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

 

 

Datum objave: 14. 7. 2017

Številka: 478-0061/2016

Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) Občina Grosuplje objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnine parcelne številke 2480/2, 2480/3 in 2477/10, vse k.o. 1791 Žalna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Grosuplje. V primeru ponudb večih zainteresiranih oseb bo s ponudniki izvedeno še pogajanje o ceni.

Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.