Tabor Cerovo je bil zgrajen konec 15. stoletja na razgledni vzpetini. Obzidje okoli cerkvice sv. Nikolaja so zgradili okoliški kmetje, da bi se zavarovali pred turškimi vpadi na slovensko ozemlje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 7. julij 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. julija.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Domov

14. seja OS 8.3.2017

Dnevni red:

Sklic 14. seje OS Grosuplje

1. Potrditev zapisnika 13. seje Občinskega sveta Občine Grosuplje
2. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 in osnutek Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018
3. Osnutek načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2017 in 2018
4. Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Grosuplje
5. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v občini Grosuplje
6. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Grosuplje
7. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Grosuplje
8. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Grosuplje
9. Osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
10. Osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje-Sap
11. Osnutek odloka o spremembi mej in območij naselij Grosuplje, Brvace, Cikava, Brezje pri Grosupljem, Ponova vas, Hrastje pri Grosupljem in Malo Mlačevo v občini Grosuplje in poimenovanju nove ceste in poti na območju naselja Grosuplje
12. Osnutek Statuta občine Grosuplje
13. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Grosuplje
14. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Šmarje-Sap«
15. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«
16. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje
17. Sklep o prenehanju funkcije in imenovanju nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
18. Informacije, pobude in vprašanja svetnikov

Sklic 14. seje OS Grosuplje

1. Potrditev zapisnika 13. seje Občinskega sveta Občine Grosuplje


2. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 in osnutek Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018


3. Osnutek načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2017 in 2018


4. Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Grosuplje


5. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v občini Grosuplje

6. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Grosuplje

7. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Grosuplje

8. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Grosuplje


9. Osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
10. Osnutek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje-Sap


11. Osnutek odloka o spremembi mej in območij naselij Grosuplje, Brvace, Cikava, Brezje pri Grosupljem, Ponova vas, Hrastje pri Grosupljem in Malo Mlačevo v občini Grosuplje in poimenovanju nove ceste in poti na območju naselja Grosuplje


12. Osnutek Statuta občine Grosuplje
13. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Grosuplje


14. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Šmarje-Sap«


15. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«


16. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v VVZ Kekec Grosuplje


17. Sklep o prenehanju funkcije in imenovanju nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu


18. Informacije, pobude in vprašanja svetnikov

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.